Home/Atelier White Lady premiato con il Wedding Awards 2021